Informace

Studium

SkolSpec.cz / Menu / Informace pro žáky / Maturitní zkoušky 2017/2018

Maturitní zkoušky 2017/2018


Bližší informace o státních maturitách naleznete na internetových stránkách
www.novamaturita.cz

 


Informace k maturitní zkoušce školního roku 2017/2018

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy a témat těchto zkoušek pro školní rok 2017/2018, určil ředitel školy na základě ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě – Porubě, 30. 6. 2017

Ing. Radovan Maresz, v. r.
ředitel školy


Následující informace se týkají pouze žáků-absolventů, kteří ukončili studium v předcházejících školních rocích!

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy a témat z předešlých školních roků je dostupná na internetových stránkách naší školy:
www.skolspec.cz  (INFORMACE PRO ŽÁKY - ARCHIV MZ - PROFILOVÁ ČÁST)

Kontakt pro informace k maturitní zkoušce: Mgr. Jiří Gilar (ZŘTV)

tel.: 596909313, mob.: 605279561

e-mail.: jiri.gilarskolspec.cz


Aktuální informace CERMATU a MŠMT

Platné i pro žáky - absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


SDĚLENÍ MŠMT – KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO MATURITNÍ OBDOBÍ 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 v souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.


ORGANIZACE A TERMÍNY KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Platné i pro žáky - absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Platné i pro žáky - absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2018.


PRAKTICKÁ ZKOUŠKA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURTINÍ ZKOUŠKY

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K PRAKTICKÉ ZKOUŠCE PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018


ÚSTNÍ ZKOUŠKA SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ÚSTNÍ ZKOUŠCE SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Konečné termíny zkoušek a pořadí žáků mohou být z organizačních důvodů opraveny.

OPRAVNÉ ZKOUŠKY A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY - ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PRO KONÁNÍ OPRAVNÝCH  ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Konečné termíny zkoušek a pořadí žáků mohou být z organizačních důvodů opraveny.


Zákony a vyhlášky


Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do:

  • 1. prosince 2017 pro jarní zkušební období
  • 25. června 2018 pro podzimní zkušební období

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2017/2018)


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2017/2018)


Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2017/2018)

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA (povinná zkouška)

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST (Sociální činnost pro národnostní menšiny) - dálkové studium


ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA (povinná zkouška)

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST (Sociální činnost pro národnostní menšiny) - dálkové studium


NEPOVINNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST (Sociální činnost pro národnostní menšiny) - dálkové studium


ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL STANOVENÝCH PRO KONÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY (JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018)

Platné i pro žáky - absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Žák musí odevzdat vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do:
3. dubna 2018 pro jarní zkušební období
2. července 2018 pro podzimní zkušební období


TÉMATA PRO ZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH STANOVENÁ PRO KONÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍCH JAZYKŮ (JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018)

Platné i pro žáky - absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušceKontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí