Informace

Studium

SkolSpec.cz / Informace / Formuláře, žádosti, smlouvy

Formuláře, žádosti, smlouvy


Smlouvy k odborné praxi

Souhlas s činností školního psychologa a školního speciálního pedagoga


Žádosti žáka (zákonného zástupce) k řediteli školy


1. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI K ŘEDITELI ŠKOLY:

  • adresa žadatele se specifikací žáka, telefonický kontakt
  • adresa školy (celý název školy);
  • název žádosti;
  • popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná;
  • datum žádosti;
  • vlastnoruční podpis (u žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků musí být uveden i podpis nezletilého žáka);
  • úřední formát žádosti je A4.

2. TYPY ŽÁDOSTI K ŘEDITELI ŠKOLY:


ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA


POVOLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU


PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Přihláška - denní forma vzdělávání

Přihláška - dálková forma vzdělávání

Přihláška do vyššího ročníku


ODVOLÁNÍ PPROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ


SDĚLENÍ O PŘESTUPU DO JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLY


ŽÁDOST O PŘESTUP A ZMĚNU OBORU VZDĚLÁNÍ


ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ


ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ


ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ


ŽÁDOST O OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU


ŽÁDOST O UZNÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ


SDĚLENÍ O ZANECHÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU  VYSVĚDČENÍ, VÝUČNÍHO LISTU, MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ


ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ NĚKTERÉHO PŘEDMĚTU (S VÝJIMKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY)


ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ


ŽÁDOST O HODNOCENÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU


ŽÁDOST O NÁHRADNÍ TERMÍN PRO VYKONÁNÍ PRAXE


OZNÁMENÍ ŘEDITELI ŠKOLY O ÚČASTI  NA NÁHRADNÍCH/OPRAVNÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCHKontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí