Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK český jazyk a literatura 2012-2013

PK český jazyk a literatura 2012-2013


Akce PK český jazyk a literatura ve šk. roce 2012/2013


Školní literární soutěž ve školním roce 2012/2013


21. 6. 2013

Konečně prázdniny!

Poslední dny nás naladily na představu horkého léta a prázdnin, jak si je většina z nás - kantorů i žáků představuje. Maturitní i závěrečné zkoušky jsou za námi, zbývá vytisknout a předat výroční vysvědčení, vysvědčení maturitní a výuční listy již byly předány.
Jak nám dopadl český jazyk neboli čeják u státních maturitních zkoušek? Ze 169 maturantů jak denního, tak dálkového studie bylo 6, kteří neuspěli u didaktického testu, zrovna tak šest u písemné práce a u ústní maturitní zkoušky neprošlo 5 studentů. Jako předmětová komise českého jazyka a literatury jsme vcelku spokojeni, i když samozřejmě ideální by bylo, kdyby prošli všichni bez ztráty kytičky. Ovšem že nepředpokládáme nic jiného než to, že na podzim repetenti zabojují a převálcují Cermat i nás svými znalostmi.
Centrum pro reformu maturitní zkoušky neboli Cermat neustále inovuje podobu státní maturitní zkoušky z českého jazyka - je třeba být ve střehu! Sledujte naše webovky, v září se, budoucí maturanti, kteří pobýváte ve druhých a prvních ročních, dozvíte více.
Předmětová komise českého jazyka a literatury děkuje touto cestou všem žákům a žákyním, kteří se zapojili do olympiády českého jazyka, do literární soutěže či do soutěží jiných. Přispěli tak určitě k dobrému jménu naší školy a udělali něco navíc - než je nutno, doufáme že i pro sebe.
V příštím školním roce plánuje naše komise tradiční výše zmíněné aktivity, alespoň 2 filmová představeni, rádi bychom přidali i nějaké divadelní představení a exkurzi do vědecké knihovny.
Přejeme všem našim žákům, žákyním, kolegům a těm, co zabloudí naše webovky, aby si užili léta, slunce, pohody, aby jim prázdniny přinesly příjemné zážitky a chuť vrátit se po prázdninách znovu do školních lavic či před ně!

Mgr. L.Kofroňová


16. 4. 2013

Příspěvek do Almanachu žákovské a studentské poezie 2013

Do SVČ v Ostravě byly následně zaslány básně žáka PV 3 Tomáše Fiuráška. Lektorka paní Štěpánka Macháčková se o nich vyjádřila také tentokrát velice pochvalně a sdělila, že budou do almanachu zařazeny. Tomáš bude pozván v červnu na jeho slavnostní křest.
Je to v tomto školním roce už jeho pátá úspěšná účast v literárních soutěžích.

Blahopřejeme.

 


23. 4. 2013

Tomáš Fiurášek opět nezahálí!

Tomáš Fiurášek - žák PV3 je opravdu velmi aktivní tvůrce a rád se účastní literárních klání. Do literární soutěže Ortenova Kutná Hora - určené pro mladé básníky do 22 let, kteří ještě nevydali knížku poezie, byly zaslány 4 jeho básně. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci 20. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora v září letošního roku.
Držíme palce, aby uspěl v soutěži co nejlépe!
Tomášovy 3 básně byly zaslány rovněž do Střediska volného času v Ostravě, kde budou zařazeny spolu s básněmi dalších našich žáků (o této chvályhodné aktivitě jsme informovali v naší sekci před nedávnem) do již tradičního Almanachu poezie ostravských žáků a studentů za školní rok 2012/2013. Tomáš je již zavedený autor, v Almanachu se jeho příspěvky objevují pravidelně. Za naši komisi vyslovujeme Tomášovi obdiv za jeho tvůrčí aktivitu, děkujeme za reprezentaci školy a za šíření jejího dobrého jména právě díky jeho tvorbě.

PK Českého jazyka a literatury


13. 4. 2013

Básnické příspěvky našich žáků do Almanachu žákovské a studentské poezie za rok 2013

Předmětová komise Českého jazyka a literatury vyslovuje uznání sedmi statečným - tedy sedmi žákům - žákyním naší školy, kteří složili zajisté v nelehkém tvůrčím procesu své básně. Tyto byly zaslány na posouzení do Střediska volného času na Ostrčilově ulici, které vydává již tradičně Almanach poezie ostravských žáků a studentů.

Odpověď paní lektorky Macháčkové byla nanejvýš příznivá, všechny příspěvky byly přijaty a všichni naši studenti obdrží pozvánku na slavnostní setkání přispěvatelů almanachu, které se uskuteční v červnu. Zároveň obdrží výtisk almanachu i se svou tvorbou.

Gratulujeme tedy Daniele Sokolové a Tereze Mužíkové z HT1, Veronice Duškové z HT3A, Sabině Valíkové z HT3B, Jaromíru Fešarovi z HT3C, Rosťovi Pavelcovi z HT4A a Martině Loudové z HT4B.

Básně našich žáků a žákyň si můžeme přečíst na webových stránkách školy v sekci Českého jazyka a literatury. Jsme velmi rádi, že i na naší škole máme vnímavé a přemýšlivé autory, kteří neváhají své pocity, prožitky a touhy převést do veršů, které určitě zaujmou.

Mgr. L. Kofroňová

Ukázky prací:

 

 


26. 3. 2013

8. ročník Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

26. března 2013 proběhlo ve Znojmě slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku celostátní soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol na volné téma. Po loňském úspěchu (2. místo) reprezentoval i letos naši školu ve 4. kategorii – středoškoláci v oboru poezie žák třídy PV3 Tomáš Fiurášek, který v této kategorii zvítězil – obsadil úžasné 1. místo.
Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.


20.1. 2013

Vyhlášení výsledků školního kola olympiády v českém jazyce a školní literární soutěže

V prosinci 2012 proběhly pod patronací PK ČJL dvě tradiční akce - jednalo se o školní kolo olympiády v českém jazyce a o školní literární soutěž.
Rádi bychom vás seznámili s výsledky obou zmíněných soutěží:

Školní kolo olympiády českého jazyka se konalo 12.12.2012, zúčastnilo se ho celkem 24 žákyň.
Na prvním místě se umístila Nikol Wiecková ze třídy V4A, na druhém místě Denisa Zavilová ze třídy HT2 a třetí místo obsadila Lucie Tutková - ze třídy HT4A.
Do okresního kola olympiády v českém jazyce postupují první dvě žákyně.

Do 19. prosince 2012 - kdy byl stanoven konečný termín odevzdání literárních prací - odevzdalo text své práce 37 žáků a žákyň naší školy.
Práce byly rozděleny do tří kategorií:
I. kategorie - první a druhé ročníky denního studia
II. kategorie - třetí a čtvrté ročníky denního studia
III. kategorie - práce studentů dálkového studia

Výsledky literární soutěže jsou následující:

I. kategorie:
1. místo: Policarová Veronika HT1
2. místo: Grulichová Lucie HT1
3. místo Sladčík Tomáš IT2

II. kategorie:
1. místo: Fabiánová Barbora HT3A
2. místo: Kypastová Radka V4A
3. místo: Říha Josef HT3B

III. Kategorie:
1. místo. Klodová Lýdie DS5A
2. místo: Jarošová Petra DS5A
3. místo Kadulová Ivana DS5A
Čestné uznání za vytvoření nejlepší básně obdrží: Valíková Sabina z HT3B

Slavnostní vyhodnocení obou akci se bude konat dne: 31. ledna 2013, v 9.40 v učebně 107.

Prosíme všechny výherce, kteří se umístili v obou soutěžích na prvních třech místech, aby se osobně dostavili na slavnostní vyhodnocení, kde jim budou předány diplomy a malé věcné ceny.
PK CJL blahopřeje všem výhercům a zároveň děkuje všem ostatním soutěžícím za účast v obou soutěžích. Práce, které zvítězily, budou umístěny na webové stránky školy v sekci Českého jazyka a literatury.

PK CJL blahopřeje těm, kteří se umístili na prvních třech místech, a zároveň děkuje všem ostatním autorům prací za účast ve školní literární soutěži.

Ukázky vítězných prací

Báseň-Valíková Sabina

Jak budu žít za dvacet let-Fabiánová Barbora

Můj domov - Policarová Veronika

Rodinné svátky-Klodová Lýdie


1. 4. 2013

Literární soutěž Ortenova Kutná Hora

Do této soutěže, která je určena pro mladé básníky do 22 let, kteří do uzávěrky soutěže nevydali knížku poezie, byly zaslány 4 básně žáka PV3 Tomáše Fiuráška – Kráska a netvor, Volání vod soumraku, Smrt dělá umělce a Gotická romance. Do soutěže bylo možno přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů na jakékoliv téma a jakéhokoliv žánru. Soutěž je anonymní, výsledky budou vyhlášeny v rámci 20. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora v září letošního roku.


4. 1. 2013

„O nejlepší vánoční horor“

V celostátní soutěže „O nejlepší vánoční horor“ se žák třídy PV3 Tomáš Fiurášek umístil na krásném šestém místě.
Gratulujeme!

Pořadí soutěžících (hodnotilo se pouze 24 míst):
1. místo Sára Zeithammerová Kyanidové rohlíčky
2. místo Strýček Biolit Linka
3. místo Martina B. Vánoční příběh
4. místo Petra Lukačovičová Nejkrásnější dárek
5. místo Martina Jelínková Démon žárlivosti
6. místo Tomáš Fiurášek Třináctá zima v Castwille
7. místo Veronika Schreiberová Vánoční procházka
8. místo Bohumil Matějovský Ten druhý
9. místo Michaela Eichlerová Ponožkožrout
10. místo Jan Žlebek Jen polární mráz
11. místo Tereza Matoušková Zamrzlá řeka
12. místo Vendula Brunhoferová Poslední večeře
13. místo Aneta Studená Vánoční horor
14. místo Michaela Buriánková Nechte maličkých přijít ke mně
15. místo Kristýna Zoufalá Vánoční horor
16. místo Natálie Nehasilová Dopis Ježíškovi
17. místo Pavlína Víznerová Vánoční přání
18. místo Lenka Doležalová Predátor a kořist
19. místo Tereza Ottová Pozvánka do pražského metra
20. místo Denisa Danielová Jak se stal Santa Santou
21. místo Zdeněk Bartal Pátek jedenadvacátého
22. místo Anežka Konečná Vánoce na černo
23. místo Katka Langerová The End
24. místo Adéla Fabiánová Vánoční horor


Mgr. Stanislav Kučeja


16.12.2012

Hororová soutěž Necronomiconu

Server Necronomicon vyhlásil pro všechny zájemce bez omezení věku zajímavou soutěž o nejlepší povídku na téma „Vánoční horor“ s uzávěrkou 15. prosince a vyhlášením výsledků přesně na Štědrý den – tedy 24. prosince 2012. Této soutěže se zúčastnil se svou povídkou „Třináctá zima v Castwille“ žák třídy PV3 Tomáš Fiurášek. V silné konkurenci obstál výborně - jeho povídce patří 6. místo. Blahopřejeme.


Literární soutěž Próza a poezie 2012

3. ročníku této celonárodní soutěže se zúčastnili 604 autoři, do hodnocení bylo zařazeno 565 prací. Naši školu reprezentuje v kategorii „Poezie 5“ svou básní „Labyrint světa a ráj srdce“ žák třídy PV3 Tomáš Fiurášek. Organizátorům soutěže se podařilo navázat spolupráci s textařem a producentem Michalem Horáčkem, který se chce seznámit se zdařilými texty.

S umístěním budou soutěžící seznámeni až na slavnostním vyhlášení výsledků v Českých Budějovicích.

Přejeme Tomášovi úspěch i při této reprezentaci naší školy.
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí