Informace

Studium

SkolSpec.cz / Menu / Předmětové komise / Aktivity předmětových komisí ve šk. roce 2017/2018

Aktivity předmětových komisí ve šk. roce 2017/2018


Předmětové komise

Předměty vyučované na naší škole jsou tématicky sloučeny do předmětových komisí. Členy předmětových komisí jsou vyučující těchto předmětů.
Jednotlivé PK spolupracují jak s vedením školy, tak v rámci mezipředmětových vztahů i s dalšími PK.
V současné době se podílejí především na vytváření školních vzdělávacích programů.
Úkolem předmětových komisí je zajistit soulad výuky s učebními plány, metodicky vést jednotlivé vyučující, vyhodnocovat výsledky vzdělávání, příprava maturitních témat, soutěží a zájmových aktivit apod.
Na pravidelných schůzkách, svolávaných předsedy PK, se řeší otázky týkající se činnosti a práce jednotlivých PK.


 

Předmětová komise

předseda PK

PK českého jazyka a literatury Mgr. Kučeja
PK anglického jazyka Mgr. Broskevičová
PK německého jazyka Mgr. Témová
PK společensko vědních předmětů Mgr. Švindrychová
PK sociálně pedagogických předmětů Mgr. Staňková
PK  přírodních  věd Mgr. Zapletalová
PK ICT a technická Ing. Kremeňová
PK gastronomie a cestovního ruchu Mgr. Urbanová
PK ekonomických předmětů a obchodu Mgr. Prauzková
PK tělesné výchovy Mgr. Němečková
PK potravinářských oborů Mgr. Vytřasová
PK zahradnických oborů Mgr. Hořínková
PK praktické školy Mgr. Pospíšilová S.
PK pečovatelských a provozních služeb Mgr. Petrušková


Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí